DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 300 ZŁ
Zadzwoń do nas: +48 695 77 94 00

Dostawa i Płatność

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 

- przelewem bankowym

- za pośrednictwem systemu PayPal

- karta kredytową/debetową Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- za pobraniem, z chwilą dostarczenia przesyłki z towarem

  • Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie i Towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
  • W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien dokładnie opisać stan przesyłki zgodny ze stanem faktycznym, w tym wskazać sposób opakowania przesyłki, m.in. zapakowanie Towaru. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego Towaru do Klienta lub jego odpowiednią naprawę.
  • Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sklep internetowy nastąpiła wskutek siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Sklepu internetowego, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego i nienależytego wykonania Umowy. Sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Klienta o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji Umowy.
  • Z chwilą wydania Towaru przez Sklep internetowy Klientowi, lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów